DERNEK GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRİMİ

 
 
  

 (EK- 3)

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ (*)

 

………………. DERNEĞİ

Sayı         :                                                                                                                                                                                                                                                                           …/…/ 2…

Konu       : Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

………………..    VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimizin …/…/2… tarihinde yaptığı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler adları karşısında gösterilen görevlere seçilmişlerdir. Belirtilen toplantıda tüzük değişikliği yapılmıştır/yapılmamıştır.  

Arz ederim.                                 

İmza

Adı – Soyadı

………….Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER                   :

 

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

 

DERNEĞİN

ADI

 

GENEL KURULUN

Toplantı Tarihi

 

KÜTÜK NO

 

Üye Sayısı

 

Yerleşim Yeri

 

Niteliği

Olağan Genel Kurul Toplantısı / Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Telefon Numarası

 

Tüzük Değişikliği

Dernek Tüzüğünde Değişiklik Yapılmıştır / Yapılmamıştır           

 

 

İlan Şekli

Gazetede İlan Edilmiştir / Üyelere Yazı ile Bildirilmiştir/ e-mail ile Bildirilmiştir

 

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Baba Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Temsil Edilen Tüzel Kişiliğin Adı

Tabiiyeti

Cinsiyeti

Mesleği

Seçildiği Görev

 

Yerleşim Yeri

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Dernek organlarına seçilenlerin, genel kurulu izleyen 30 gün içinde bu form ile dernek yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi 5253 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince zorunludur. Bu form, sandık genel kurul toplantıları için de doldurulur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde dernek başkanı hakkında aynı Kanunun 32 nci maddesinin (l) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

(Kenar boşlukları dahil 297x210 mm)

 


  • Halen 3,6/5 Yıldız.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oy ortalaması 3,6/5 puan (Toplam 8 oy aldı)

Web Tasarım
 
Diyalog Muhasebe © 2009 | Site Haritası