DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ

 
 
  

(EK- 2)

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ (*)

 

………………………….VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

………………………………………………………..…………… Derneği  tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.  . …/…/2…

 

İmza

 Adı Soyadı

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Vali/Kaymakam

Müdürlük/Şeflik No               :

Günü                                      :

Saati                                       :

 

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ

DERNEĞİN ADI

 

DERNEKLER BİRİMİNCE DOLDURULUR

Derneğin Yerleşim Yeri

 

1-Kütük No

 

İl/İlçesi

 

2-Kuruluş Tarihi

 

Telefon Numarası

 

3-Nevi

 

Şube Açılacak İl

(Tek İl/Birden Fazla)

 

4-Alt Nevi

 

5-Genel Kurul Yılı

 

Derneğin Amacı

 

6-Kon-Fed-Mer-Şub.

 

7-Üst Kuruluş Numarası

 

8-Kurucu Üye Sayısı

 

……………………………………. DERNEĞİ KURUCULARI

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Baba ve Ana Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Tabiiyeti

Cinsiyeti

En son Bitirdiği okul

1.Gitmedi/ilkokul terk

2.İlkokul

3.İlköğretim

4.Ortaokul/dengi

5.Lise/dengi

6.Yüksekokul

7.Lisansüstü

Mesleği

Yerleşim Yeri

İmza

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Dernek, federasyon ve konfederasyonlar ile birlikler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 59 uncu maddesi gereğince bu formu doldurmak zorundadır.

(Kenar boşlukları dahil 297x2


  • Halen 3,2/5 Yıldız.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oy ortalaması 3,2/5 puan (Toplam 19 oy aldı)

Web Tasarım
 
Diyalog Muhasebe © 2009 | Site Haritası