BA- BS FORMLARI UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 
 
  

Uygulamada karşılaşılan sorunlar (Ay sarkan faturalar )

                 Bilindiği gibi cari dönemde posta yada  muhtelif nedenler dolayısıyla faturalar gecikmekte ve ilgili dönemlerde beyan edilememekle beraber müteakip aylarda indirim konusu yapılmaktadır. Bu alımlara ilişkin faturalar mutlaka ilgili dönemlerde beyan edilmelidir.Bununla ilgili olarak alınmış mükteza örneği aşağıda sunulmuştur.Bu gibi durumlarda uygulamada ay sarkan fatura ilgili  ayda (üzerinde yazılan tarihte ) beyan edilip K.D.V beyannamesiyle uyup sağlaması açısından ise diğer sütunun da oynamalar yapılarak giderilmektedir.

                Fakat bu gibi durumlarda dikkat edilmesi gereken husus Ba bildirimindeki alış faturalarımızın matrahı ilgili dönemdeki K.D.V beyannamemizde ki  indirilecek K.D.V  matrahımızı aşması durumunda (ay sarkan faturalardan dolayı ) Ba bildirimlerimizi karşılıklı mutabakat yoluyla ilgili dönmelerde beyan etmek ve K.D.V beyannamemize ise düzeltme vermek olmalıdır. Karşılaşılan   bir diğer sorun ise  muhasebe paket programlarında genellikle faturalarının ‘’120’’ hesap  ve ‘’320’’ hesap işleyişi gereği K.D.V. dahil bedelleri ile kayıt altına alınması nedeniyle bu alımların K.D.V hariç bedelleri ile ayrıştırılması ve diğer sütununda beyan edilecek Ba bildirimlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarının içinden K.D.V istisnası (noter makbuzu,factoring faturası.hurda alımları v.s) ayrıştırılması.


  • Halen 2,8/5 Yıldız.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oy ortalaması 2,8/5 puan (Toplam 15 oy aldı)

Web Tasarım
 
Diyalog Muhasebe © 2009 | Site Haritası