İŞYERİ AÇMA RUHSATI

 
 
  
  İşyeri Açma Ruhsatı
Belediye Gelirleri Kanununa göre belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde kalan yerlerde işyeri açmak isteyen tacirler, çalışma ruhsatı almak amacıyla bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapmaları zorunludur. Matbu şekilde hazırlanan İşyeri açma ve çalıma ruhsatı formunu dolduran tacirler bu belgeye ek olarak aşağıdaki belgeleri de ekleyip bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapacaklardır:
 • Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh senedi. (muhtarlık tasdikli)
 • 2 Adet fotoğraf
 • Tapu fotokopisi. (Tapu dairesi tasdikli)
 • Yapı kullanma izni kâğıdı
 • Kiralıksa kira mukavelesi aslı veya noter tasdikli sureti.
 • Vergi levha fotokopisi.
 • Esnaf odası kaydı fotokopisi.
 • Ustalık belgesi meslek dalına göre
 • Sigorta veya bağ kur belgesi.
 • İşyerinde su varsa su abone no.
 • Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek.
 • İtfaiyeden yangın önlemi alınmıştır raporu gelecek.
Belediye, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra uygun bulunan iş yerlerine, iş yeri açma ruhsatı verir. İş yeri açma ruhsatı belgesinin iş yerinin görünür bir yerine asılma zorunluluğu vardır. Tatil günlerinde ve milli bayramlarda faaliyet göstermek isteyen iş yerleri, ilgili belediyeden izin almak zorundadır. Tatil günü çalışma ruhsatı almak isteyenler ilgili belediyeye yazılı başvuruda bulunurlar. Belediye, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra uygun bulunan iş yerlerine, hafta tatili ruhsatı belgesini verir. Belediye tarafından verilen, her türlü ruhsat harca tabidir. Bu belgenin de, iş yerinin görünür bir yerine asılması zorunludur. İş yeri ruhsatı ve tatil günleri çalışma ruhsatı olmadan iş yeri açmak ve çalıştırmak, kanunen yasaktır.

 • Halen 2/5 Yıldız.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Oy ortalaması 2/5 puan (Toplam 12 oy aldı)

Web Tasarım
 
Diyalog Muhasebe © 2009 | Site Haritası