* MESLEKDAŞLARIMIZIN YOĞUN İŞ HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLEDİK. Devamı
* BİLGİLERİ ARŞİVLEDİK. ERİŞİMİ ÇABUKLAŞTIRDIK. HESAPLARI KOLAYLADIK.SİZLERİ SEVİYORUZ. Devamı
Muhasebe operasyon

Merkez Büromuzdan Görüntüler

Sube Büromuzdan Görüntüler

Teyit Mutabakat Yazısı

KONU: CARİ HESAP MUTABAKAT YAZISI – TEYİT YAZISI

TTK md.23 Fatura ve teyit mektubu:
Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş olan tacirden, diğer taraf kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.
Bir faturayı alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde münderecatı hakkında bir itirazda bulunmamışsa münderacatını kabul etmiş sayılır.
Şifahen, telefon veya telgrafla yapılan mukavelelerin veya beyanların muhtevasını teyit eden bir yazıyı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmamışsa teyit mektubunun yapılan mukaleveleye ve beyanlara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
III - Bakiye:
    1. Tesbiti:
 Madde 92 - Mukavele veya ticari teamül ile muayyen hesap devreleri sonunda,cari hesabın kapatılması ve zimmet ile matlup kalemleri arasındaki farkın tesbit edilmesi lazımgelir.
 Hesap devresi hakkında mukavele veya ticari teamül yoksa her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Tesbit edilen bakıyeyi gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde noter marifetiyle veya taahütlü bir mektupla veya telgrafla itirazda bulunmazsa bakiyeyi kabul etmiş sayılır.
İSTANBUL,  31.12.2009

MUTABAKAT MEKTUBU

SN. İlgili,   ……………………………….
Sirketimiz nezdindeki cari hesabınız   31.12.2009 itbari ile ……………..ALACAK / BORÇ
……………………….  YTL ……………………….YKr ALACAK    bakiyesi vermektedir. 

Mutabık olup / olmadığımızı bildirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla;

DÜZENLEYENİN ADI

FİRMA ÜNVANINIZ

Tel: Fax: FİRMANIZIN TEL, VE FAKSI

E-MAİL : FİRMANIZ  E-MAİL ADRESİ

1-Hata ve unutma müstesnadır.

2-Mutabakat veya itirazınızı bildirmediğiniz taktirde
   T.T.K'nın 92.maddesi gereğince bakiyede mutabık
   sayılacağınızı hatırlatırız.

3-Bakiyede mutabık olmadığınız taktirde bir hesap 
   ekstrenizin gönderilmesini rica ederiz.
 
TAKVİM YILI KAPANMADAN YAPILAN MUTABAKATLAR HESAPLARIN DOĞRULUĞU AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİDİR. VADE FARKI, KUR FARKI,
PRİM, YANSITILACAK GİDERLER ..VB…NEDENLERLE YIL SONUNDA FATURA KESİLMESİ GÜNDEME GELEBİLİR.
 
31.12.2009 TARİHİNDE KESEBİLECEĞİMİZ
MUHTEMEL FATURALAR İÇİN MUTLAKA BOŞLUK BIRAKINIZ. ÖRNEĞİ
 
YUKARIDA VERİLEN MUTABAKAT MEKTUBUNDAN KENDİNİZE UYGUN BİR ŞEKİL OLUŞTURARARK MUTABAKATLARINIZI OCAK AYI İÇİNDE TAMAMLAYINIZ.

 


Merhaba 2010 - I
Merhaba 2010 - II
Merhaba 2010 - III
Merhaba 2010 - IV
2010 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret
Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların 2010 Yılı
Diplomatik İstisna Uygulama Değişiklik
Yeni KDV Düzenlemeleri
Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut...
Yabancı Film Yapımcılarına İlişkin İstisna
Süresi Geçen Mallarda KDV İndirimi
Gelir Vergisi İstisna Gündelikler
Olumsuz Mükellefler Listesindeki Firmalardan...
Gecikme Ve Tecil Faizi Hakkında
Teyit Mutabakat Yazısı
Yevmiye Envanter Kapanışı
Kur Değerlendirmesi 31.12.2009
Motorlu Taşıt Vergisi hakkında
BA-BS Formları Hakkında
Gelir Vergisi Beyannamesi
Beyanı Gerekmeyen Gelirler Beyan Hadleri
2010 Yılında Uygulanacak Damga Vergileri
2010 Yılı Kapatılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
2011 Yılı Defterlerin Tasdiki
2010 Oto Satışları
Web Tasarım
Diyalog Muhasebe © 2009 | Site Haritası